พรรคการเมืองที่ขอจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

องค์กรนอกภาครัฐมีความสุขที่พรรคการเมืองที่ขอจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งล้มเหลวที่จะให้ความสนใจเพียงพอต่อความต้องการของเด็กและเยาวชน การขาดนโยบายแพลตฟอร์มและแถลงการณ์สาธารณะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ไม่เคยชินต่อความท้าทายที่คนหนุ่มสาวเผชิญ เห็นได้ชัดว่านโยบายของพวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน ประมาณ 30 องค์กรพัฒนาเอกชน

ในแถลงการณ์ร่วมกลุ่มที่ทำงานเพื่อเด็กและสาเหตุของเยาวชนออกแถลงการณ์ระบุว่ามีความกังวลว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่จะไม่สนใจเด็กหลังการเลือกตั้ง มีเพียงห้าฝ่ายเท่านั้นที่ได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน และนโยบายเหล่านี้ไม่ครอบคลุมเยาวชนที่อยู่นอกภาคการศึกษาอย่างเป็นทางการ นายวันชัยพูนชื่นกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขากล่าวว่าเด็กไทยจำนวนมากไม่ได้เข้าเรียนและพวกเขาจะต้องไม่ถูกเพิกเฉย