มาตรการในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การลงทุน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้าซึ่งเป็นมาตรการในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถสร้างผลประโยชน์สุทธิมูลค่ากว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ นี่เป็นไปตามการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทั่วโลกกำหนดกลยุทธ์การปรับตัวที่ห้า โลกจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

คณะกรรมาธิการนำโดยนายบันคีมูนอดีตเลขาธิการโลกผู้บริหาร Kristalina Georgieva และผู้ก่อตั้งร่วมของ Microsoft Bill Gates ระบุว่าเป็นภาระหน้าที่ทางศีลธรรมอย่างเร่งด่วนของประเทศที่ร่ำรวยกว่าในการลงทุนในมาตรการการปรับตัวที่จะเป็นประโยชน์ต่อโลก ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำน้อยที่สุดเพื่อทำให้เกิดปัญหา ทำให้การปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์