“เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของวิชาชีพ”

การเลือกปฏิบัติเนื่องจากกฎหมายนี้จะนำไปสู่อดีตนักโทษที่กำลังหาทางกลับเข้าคุก ฉันสามารถยืนยันได้ว่าถ้าอดีตนักโทษคนนั้นมีงานทำก็จะไม่เป็นการรุกรานอีกครั้ง ” ในปี 2016 ร้อยละ 23 ของผู้ถูกคุมขังทุกคนได้รับการสั่งสอนขึ้นใหม่ ในบทความของ SSA นายชาญชัยชัยนุกิจกิจปลัดกระทรวงยุติธรรมอ้างว่าประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยมีผู้กระทำความผิด

เพราะพวกเขามีบ้านและงานที่ต้องกลับไป อดีตนักโทษยังถูกห้ามไม่ให้เข้ารับราชการอีกหลายอาชีพเช่นการเป็นทนายความที่ข้าราชการแพทย์เจ้าหน้าที่ตำรวจครูหรือรับงานในภาคขนส่งสาธารณะ กฎหมายอธิบายว่าจุดประสงค์ของการห้ามคือ “เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของวิชาชีพ” แต่เรือนจำไทยอนุญาตให้ผู้ต้องขังดำเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีทางไกลกับมหาวิทยาลัยเปิดสุโขทัยธรรมาธิราชและแดกดันเป็นเรื่องที่ทางเลือกสำหรับหลายคนเป็นกฎหมาย จาก 2,151 นักโทษที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 728 ได้รับปริญญาทางกฎหมายตามที่กรมราชทัณฑ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *